Specialist in strafrecht

Ik ben strafrechtadvocaat sinds 2011 en heb veel ervaring en expertise opgedaan in allerlei soorten strafzaken. Met name door de behandeling van ingrijpende en gecompliceerde zaken zoals moord-, fraude- en drugszaken, maar zeker ook door de meer voorkomende lichtere strafzaken. In 2019 heb ik Much Advocatuur opgericht en mij verder gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdstrafrecht en strafrechtelijke cassaties.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd op het gebied van strafrecht en strafrechtelijke cassaties. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op elk rechtsgebied. 

Ik streef naar de beste verdediging in elke zaak. Daarin ligt de focus niet alleen op juridisch inhoudelijke topkwaliteit, maar juist ook op strategie. Uiteraard wordt dit uitvoerig en open met de client besproken.