Cassatie in strafrecht is een zeer gecompliceerd en specialistisch rechtsgebied, waarvoor bijzondere deskundigheid is vereist en bijstand door een advocaat verplicht is. Mr. Much heeft jarenlange ervaring in cassaties, heeft talloze cassatiezaken behandeld en is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit in strafcassaties en stelt bijzondere eisen aan haar leden in verband daarmee.