Cassatie in strafrecht is een zeer gecompliceerd en specialistisch rechtsgebied, waarvoor bijzondere deskundigheid is vereist en bijstand door een advocaat verplicht is. Mr. Much heeft jarenlange ervaring in cassaties en heeft talloze cassatiezaken behandeld, waarvan meerdere succesvol zijn geweest. Dit is bijzonder, nu het overgrote deel van de cassaties in het strafrecht door de Hoge Raad wordt afgewezen zonder dat überhaupt op de inhoud wordt ingegaan. Mr. Much is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. Deze vereniging bewaakt de kwaliteit in strafcassaties en stelt bijzondere eisen aan haar leden in verband daarmee.