Fiscaal strafrecht is een gecompliceerd en specialistisch rechtsgebied waarvoor behalve kennis van het strafrecht tevens kennis van het fiscale recht absoluut vereist is. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft vergaande bevoegdheden. Het is dan ook van cruciaal belang vroegtijdig contact op te nemen met een deskundige advocaat, zodat een effectieve verdediging kan worden opgezet zodat (verdere) schade wordt voorkomen. Temeer nu er vaak enorme financiële belangen spelen en reputatieschade op het spel staat. Mr. Much heeft vele fiscale strafzaken behandeld en is ook afgestudeerd in fiscaal recht. Uw zaak is daardoor bij hem in goede handen. Aarzel niet direct contact op te nemen in het geval u verdacht wordt van een fiscaal delict of advies wenst op dit gebied. U krijgt dan dezelfde dag nog een helder advies. Het is daarnaast altijd mogelijk op korte termijn een afspraak te plannen in het geval van spoed.